Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer ve Kadın ve Mücadele Derneği Genel Başkanı Melek Neslihan Özfidan'ın liderliğinde düzenlenen toplantıda, şiddetle mücadelede öncü isimler bir araya geldi. Güçlü bir dayanışma örneği sergileyen katılıcılar, toplumu şiddetsiz bir geleceğe taşıma konusundaki kararlılıklarını paylaştılar.

Şiddete Karşı Birliktelik

Kadın ve Mücadele Derneği, toplumsal cinsiyet ayrımcılığına son verme hedefi doğrultusunda, insana, hayvana ve çevreye yönelik şiddetin önlenmesi için kararlı bir duruş sergilemektedir. Dernek, eşitlik anlayışı içinde kadın-erkek birlikteliği ve işbirliğine vurgu yaparak, şiddetin her türlüsüne karşı durmaktadır. Toplumsal barışın sağlanması için şiddetle mücadelede ön saflarda yer alacaklarını belirten dernek, Şiddetsiz Türkiye ve Dünya için ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli girişimleri destekleme sözü vermektedir. Dernek, bu kapsamda yasal inisiyatifleri destekleme ve toplumsal uzlaşı için çaba sarf etme taahhüdünde bulunmaktadır.

Şiddetsiz Toplum İnşası

Toplumsal işbirliğinin güçlendirilmesi adına dernek, ulusal ve uluslararası tarihsel günlerde projeler düzenleyerek etkinliklere katkıda bulunma kararı almıştır. Bu çerçevede, Şiddetsiz Toplum Derneği liderliğinde gerçekleştirilecek çalışmalarla, kamuoyu baskısı oluşturmayı hedeflemektedir.

Şiddetle Mücadelede Yol Haritası

Dernek, ilk aşamada tüzel kişilikleri içeren bir toplumsal ittifak, mutabakat ve uzlaşı metni oluşturma çağrısı yapmaktadır. Bu metin, sağlığın bütünsel bir olgu olduğunu vurgulayarak, Sağlık Bakanlığı'nın tedavi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimle önleme sorumluluğuna dikkat çekmektedir.

Halk Sağlığına Yönelik Tedbirler

Dernek, Sağlık Bakanlığı'na hitaben, Aile Sağlığı Merkezleri'nde görevlendirilecek uzman psikolog ve psikiyatrist doktorlar aracılığıyla, şiddet mağdurlarının ve faillerinin tespit edilip tedavi edilmesine yönelik saha taramaları yapılmasını önermektedir.

Eğitimle Önleme Çağrısı

Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik çağrıda bulunan dernek, müfredata şiddet konusunda zorunlu dersler eklenmesi talebinde bulunmaktadır. Bu kapsamda, ilkokuldan liseye kadar şiddetin türleri, korunma ve önleme konularının işlendiği eğitim programlarının oluşturulması istenmektedir.

Şiddetsiz Bir Gelecek İçin Adım Atılıyor

Dernek, geniş katılımlı bir Şiddet Çalıştayı düzenleyerek, tüm paydaşları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Çalıştay, toplumsal ittifak, mutabakat ve uzlaşı metninin oluşturulması adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

"Sesimizi Yaygınlaştırıyoruz"

Dernekler, düzenleyecekleri basın toplantıları ve basın bildirileriyle medya aracılığıyla seslerini daha geniş kitlelere duyurmayı hedefliyor. Bu etkinlikler, şiddetle mücadele konusunda toplumsal bilinci artırmak ve medyanın desteğini kazanmak için stratejik bir yol haritası oluşturmayı amaçlıyor.

Ankara'da, Yağma Olayına Karışan Şüpheliler Yakalandı Ankara'da, Yağma Olayına Karışan Şüpheliler Yakalandı

Dernekler, sosyal medya platformlarında etkili bir şekilde varlık göstererek, şiddetsiz bir Türkiye için destek çağrısında bulunacak. Hashtag kampanyaları, paylaşımlar ve etiketler aracılığıyla geniş kitlelere ulaşmayı ve toplumsal bilinci harekete geçirmeyi planlıyor. Önde gelen medya kuruluşlarıyla iş birliği yaparak röportajlar ve özel haberler düzenleyecek olan dernekler, şiddetsiz bir Türkiye için geliştirdikleri projeleri ve hedefleri medya aracılığıyla detaylı bir şekilde paylaşacak. Bu sayede, toplumsal bilincin daha etkili bir şekilde oluşturulması amaçlanıyor.

"Hikayelerle Toplumu Etkilemek"

Şiddetle mücadelede başarı öykülerini ve bilinçlendirici içerikleri içeren belgesel ve video projeleri hayata geçirilerek, görsel medya aracılığıyla toplumu etkilemeyi ve şiddetin etkilerini gerçek yaşam hikayeleri üzerinden anlatmayı amaçlanıyor.

"Sesimize Güç Katıyoruz"

Ünlü isimler, toplum liderleri ve etkileyici kişiliklerle iş birliği yaparak, şiddetle mücadele konusundaki çabalarını daha geniş bir kitleye taşımayı planlayan dernekler, toplumun dikkatini çekmek ve destek kazanmak için bu stratejiyi benimsemeyi hedefliyor.Bu basın ve medya iş birliği stratejileri ile dernekler, şiddetsiz bir Türkiye için toplumsal bilinci yaygınlaştırarak, kamuoyunu harekete geçirmeyi ve şiddetle mücadelede etkin bir rol oynamayı amaçlıyor.

Kaynak: Necmettin Kurucu