Elif Aybike DEMİR'in 20 Nisan 2024 tarihli yazısı: Başkentin Simgesi Ne Olacak?

Ankara'mızdan, başkentimizden bahsedildiğinde aklınızda ilk olarak ne canlanıyor? Anıtkabir, Atakule, Ankara Kalesi, Hacı Bayram-ı Veli Camii, Gordion Antik Kenti (çok önemli olması ile birlikte yine de akla ilk gelen olma ihtimalinin daha düşük olduğunu düşünüyorum) Seymen, Misket (kedi olan) veya Hatti Güneşi (Güneş Kursu) Heykeli...

Evet, hepimizin "Hitit Güneşi" olarak bildiği heykelin adı Arkeolog-Yazar Özlem Ertan'a göre, "Hatti Güneşi" olmalıdır. Çünkü Sıhhiye Meydanı'nda da bir kopyası olan boğa ve geyik figürlü Güneş Kursları, Hititlere değil, Hattilere ait eserlerdir. Bunlar, Alacahöyük Kral Mezarları'nda bulunmuş ritüel nesneleridir. Ertan, Hattilerin Hititlerden önce Anadolu'da yaşamış, Hititleri dini ve kültürel açılardan etkilemiş bir uygarlık olduğunu söylemektedir.

Hattiler, M.Ö. 2500 - M.Ö. 1700 yılları arasında Anadolu'da varlık göstermiştir. Yazılanlara göre Anadolu topraklarının en eski adı, "Hatti Ülkesi"dir ve yaklaşık 1500 yıl kadar da bu şekilde anılmıştır.

Kuzey Avrupa kavimlerinden biri olduğu varsayılan, hangi yolları kullanarak göç ettiği kesin olarak bilinmeyen Hititler ise Hattilerden sonra Anadolu'ya yerleşmiştir. Hititler her ne kadar kendi imparatorluğunu kurmuş olsa da o topraklara verilen Hatti Ülkesi adını kullanmaya devam etmiştir.

Yine Arkeolog-Yazar Özlem Ertan'ın anlattıklarına kulak verelim ve Alacahöyük Kral Mezarları'ndan çıkartılan Erken Tunç Çağı'na ait Güneş Kurslarındaki boğa sembolüne bakalım. Ertan'ın aktardığı bilgilere göre, bu tasvirlerde boğa sembolü çok önemlidir. Boğa, Ön Asya uygarlıklarında gök tanrısını simgelemektedir. M.Ö. 4000 - M.Ö. 2000 yılları arasında bahar ekinoksu sırasında gökyüzünde boğa takımyıldızı görülmektedir. Yani bu şu demektir; boğa görününce bahar gelmekte, bahar gelince de toprak bereketlenmektedir. Özetle; bir önceki cümlede açıklanan durumdan dolayı boğa, ana tanrıça olan yeryüzünü dölleyen gök tanrısının yansımasıdır.

Başlığa dönecek olursak; başkentin simgesinin yeniden Hatti Güneşi olması ile ilgili taleplerin arttığından ve bu kapsamda bir imza kampanyası dahi başlatıldığından bahsedilmektedir.

Bu konunun serüvenini kısaca hatırlayalım. Ankara'da 1995 yılına kadar şehrin sembolü olarak Hatti Güneşi kullanılmıştır. 27 Mart 1994'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Melih Gökçek ise 95'te belediye logosunu; Atakule, cami minaresi ve 3 yıldızdan oluşan bir temsile çevirmiştir. Süreç içinde bu durum yargıya taşınmış, logonun kullanımı "belediyelerin amblem belirleme yetkisi olmadığı" gerekçesiyle iptal edilmiştir. Fakat 2004'te çıkartılan bir yasayla belediyelere bu hak tanınmıştır.

Peki sizce güzel Ankara'mızın simgesi ne olmalıdır?