Durağan kütlede bir cismin durağan kütle değeri, cismin hareket etmiyor olması durumunda da aynı kalır. Durağan kütle genellikle kilogram cinsinden ölçülür.

Atom Saati Nedir? Atom Saati Nedir?

Göreli kütle ise bir cismin, başka bir referans cismine göre kütle değerini ifade eder. Özellikle fizikte ve astronomide, iki cismin kütleleri arasındaki oranın bir ölçüsü olarak kullanılır. Göreli kütle, genellikle kütle birimleri arasındaki farklılıkları ifade etmek için kullanılır. Bu kavram, özellikle görelilik teorisine atıfta bulunan bir terim olabilir.

Örneğin, bir cismin göreli kütle değeri, o cismin kendi kütle değeriyle başka bir referans cisminin kütle değeri arasındaki oran olarak ifade edilebilir. Göreli kütle, cisimler arasındaki çekim etkileşimlerini anlamak ve çeşitli hesaplamalarda kullanılmak üzere önemlidir.

Durağan kütle, bir cismin durağan olduğu bir referans sisteminde ölçüldüğü enerjisidir. Diğer bir ifadeyle cismin durağan haldeyken sahip olduğu enerjisidir. Durağan kütle, tüm gözlemciler için aynıdır ve cismin hızına bağlı değildir.

Kaynak: Haber Merkezi