Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de seçim sonrası mali duruşta beklenen sıkılaşmanın, para politikasının etkinliğini güçlendireceği kaydedildi.

Politika tutarlılığındaki bu iyileşmenin sürdürülmesinin daha düşük enflasyonu, daha dar bir cari açığı ve uluslararası rezervlerdeki toparlanmayı destekleyeceğine değinilen açıklamada, bunun da Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu olabileceğinin altı çizildi.

Söz konusu açıklamada, yerel seçimler öncesinde kamu harcamalarının bütçe açığının büyümesine sebep olduğu belirtilerek, ilk çeyrekteki merkezi bütçe açığının ilk çeyrekte gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5,2'sine ulaştığının tahmin edildiği aktarıldı.

Faiz dışı açığın da GSYH'nin yüzde 2,6'sı olduğunun öngörüldüğü belirtilen açıklamada, maliye politikasının ilk çeyrekte yurt içi talebin dirençli olmasına katkıda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, hükümetin, bilhassa depremle ilgisi olmayan harcamalardaki büyümeyi yavaşlatarak senenin geri kalanında mali açığı azaltmasının beklendiği bildirildi.

Rus Mahkemesinden Batılı Banklara Varlık Tedbiri Rus Mahkemesinden Batılı Banklara Varlık Tedbiri

Yeni gelir artırıcı önlemlerin olası enflasyonist etkileri dikkate alacak şekilde tasarlanmasının muhtemel olduğuna değinilen açıklamada, muhalefetin yerel seçimlerdeki başarısının mali düzenlemelerin hızını, büyüklüğünü ve alanlarını etkileyebileceğine işaret edildi.

Açıklamada, Türkiye'nin kamu maliyesinin; düşük borç seviyeleri, güçlü bir gelir tabanı, yönetilebilir borç amortismanları ve iyileşen finansman koşulları göz önüne alındığında, emsallerine göre kredi gücü olarak kalmaya devam edeceği vurgulandı.

Diğer yandan açıklamada, kamu maliyesinin, kur riski, yüksek faiz ve enflasyona maruz kaldığı da ifade edildi.

Kaynak: AA