Hammurabi'nin hakimiyetini, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan ve şu anda Irak'ın yanı sıra Kuveyt, Türkiye ve Suriye'nin bazı kısımlarını da içeren antik Mezopotamya'ya genişletmesinin üzerinden yaklaşık 3.800 yıl geçti. Ancak ABD Yüksek Mahkemesi salonunun güney duvarına oyulmuş eski yasa koyucuların panteonu arasında benzerliği bulunan Babil kralının bugün hala hissedilen bir etkisi var.

Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda Ağaçlar Devrildi Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda Ağaçlar Devrildi

Bunun nedeni, Fransız araştırmacı Jacques de Morgan tarafından 1901'de keşfedilen ve bugün onun bir parçası olan, yedi metrelik, dört inçlik bir taş anıtın yüzeyine çivi yazısı ile yazılmış 282 yasa ve yönetmelik içeren Hammurabi Kanunları'dır. 

Tarihçiler, Hammurabi yasasını, anlaşmazlıkları çözmek, suçları cezalandırmak ve iş uygulamalarını düzenlemek için kullanılan eski Mezopotamya sisteminin hayatta kalan bir sembolü olarak tanımlıyor. Bu, ABD'yi ve diğer modernleri yöneten hukuk ve mahkeme sistemlerinin yüzyıllar boyunca gelişimi üzerinde erken bir etkiye sahipti.

Villanova Üniversitesi'nde tarih profesörü yardımcısı Kelly-Anne Diamond, kodun "Babil'in Birinci Hanedanlığı döneminde kanun ve düzen hakkında iyi korunmuş ve ayrıntılı bir antik yazıyı temsil ettiğini" açıklıyor.

Diamond'ın belirttiği gibi, Hammurabi yasalarından bazıları bugün aşırı derecede sert ve hatta barbarca görünebilir. Örneğin çalıntı mülk satmak ve çöken kusurlu bir ev inşa etmek ölümle cezalandırılabilirdi ve efendisinin yetkisini reddeden bir kölenin cezası, kulağı kesilmiş. "Fakat ötekileştirilmiş gruplara özen ve sorumluluk verilmesini öneren başkaları da var" diyor. "Örneğin, Hammurabi kanunlarında en erken nafaka ödemesi sayılabilecek ödemeleri görüyoruz."

Kanun aynı zamanda eski Mezopotamya hukuk sistemini de tasvir ediyor ve ilkeleri hâlâ Amerikan mahkeme salonlarında izleniyor. Diamond, yasanın örneğin bir kişiyi bir suçtan suçlu bulmak için delillerin toplanması ve kanıtların oluşturulması gerektiğini zorunlu kıldığını söylüyor. “'Suçlu olduğu kanıtlanana kadar masumdur' teması bizde yankı uyandırıyor” diyor.

Hammurabi stelinin tepesinde, kralın, aynı zamanda hem tanrıların hem de insanların yargıcı olarak görev yapan Mezopotamya güneş tanrısı Şamaş'tan kanunları aldığını tasvir eden bir oyma bulunmaktadır . Bu başlangıç ​​hikayesi, Hammurabi'nin, gücü tanrılardan gelen bir hükümdar imajını desteklemeye yardımcı olmuş olabilir; ancak bilim adamları, onun kurallarının gerçekte mevcut yasalardan ve önceki davalardan kaynaklandığını söylüyor.

Hammurabi Kanunları ve Gerçek Mezopotamya Hukuku

Hammurabi kanunlarının kendi zamanında ne kadar pratik öneme sahip olduğu belirsizdir. Tarihçilerin işaret ettiği gibi bu, kapsamlı bir kanunlar derlemesi değildir. Yasa, doktorların kırık kemikleri düzeltme ücretlerinden, tahıl dövmek için öküz kiralamanın maliyetine kadar çeşitli konularda ayrıntılı düzenlemeler içerse de, cinayete karşı temel bir yasanın bulunmaması gibi göze çarpan boşluklar da var. Podany, "Hammurabi olası tüm ihlalleri örtbas etme veya bunların arkasında herhangi bir düzenleme ilkesi bulma girişiminde bulunmadı" diyor.

Her ne kadar Hammurabi yasalarını taş bir anıta kazıyarak büyük bir başarı elde etmiş olsa da Podany, günümüze ulaşan Mezopotamya mahkeme kayıtlarının, yargıçların karar verirken kralın kanunlarına bile başvurduklarını göstermediğini söylüyor.

Hammurabi'nin yasa derlemesi gerçek yönetim kadar görünüşle de ilgili olabilir. Bunları 43 yıllık saltanatının sonlarına doğru, gelecek nesiller tarafından nasıl hatırlanacağı konusunda çokça düşündüğü bir dönemde yayınladı. Podany, "Bunlar, Hammurabi'nin hem kendi zamanında hem de gelecekte adil ve adil bir kral olarak görülmeyi çok önemsediğini gösteriyor" diyor. “Bunu kanunların önsözünde ve sonsözünde vurguladı.”

Diamond, "Hammurabi'nin, yeryüzündeki tanrıların vekili, savaş lideri, inşaatçı ve son yargıcın yanı sıra vatandaşlarını koruyan adil bir hükümdar olarak algılanmak istediğine şüphe yok" diyor.

HABER MERKEZİ