İlaç firması Humanis, paydaşlarını bilgilendirmeye yönelik 2021-2022 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Şirketin ilk sürdürülebilirlik raporuna ilişkin görüşlerini paylaşan CEO Yunus Sancak, "Sürdürülebilir bir dünya için mevcut kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya çalışırken, bu anlayışın paydaşlarımız arasında da yaygınlaşması için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlaç firması Humanis, sürdürülebilirlik raporunu paylaştı. Şirketin ilk kez yayımladığı raporda, kuruluşun hayata geçirdiği sürdürülebilirlik hedefleri ve geleceğe yönelik yol haritasının yer aldığı belirtildi. GRI Standartları'na uygun şekilde hazırlanan raporda sürdürülebilirlik yönetiminin üç ana konuda ele alındığı belirtilirken, çevre, toplum ve finans üzerinde daha çok durulduğu açıklandı.  Sürdürülebilirlik bünyesinde 2022 yılını değerlendiren ve Humanis'in bu konudaki başarılarının altını çizen CEO Yunus Sancak, "2022 yılı 3'üncü çeyreği itibarıyla toplam elektrik tüketimimizi fabrika çatı alanına kurulan güneş enerji panellerinden sağlayarak, bu konuda farkındalık yaratan ilk yerli ilaç firması olduk. 2023 yılında başladığımız arazi Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi tamamlandığında toplam elektrik tüketiminin neredeyse tamamını doğal kaynaklardan sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.

İnternet Aboneliğinde Mağdur Olmamak için Bunlara Dikkat! İnternet Aboneliğinde Mağdur Olmamak için Bunlara Dikkat!

Kadın İstihdamını Teşvik Ediyoruz

2023 yılı içerisinde raporda sürdürülebilirliğin sosyal boyutunu da ele alan Sancak, "Çalışma hayatında insan haklarını, fırsat eşitliğini ve çalışan gelişimini gözeten bir kurum kültürü yaratmaya çabalıyor, kadın istihdamını teşvik ediyoruz. 2022 yılında kadın çalışanlarımız toplam işgücümüzdeki oranı yüzde 32, beyaz yakalı kadın çalışanlarımız tüm beyaz yakalı çalışanlar içindeki payı ise yüzde 33 olarak gerçekleşti" diye belirtti.

Öte yandan, Humanis'in 2030 Net Sıfır Hedefleri için Bilime Dayalı Hedefler Girişimi'ne (SBTi) taahhütte bulunduğu, faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarını hesaplayarak, 2030 yılına kadar emisyonlarını azaltma hedeflerinin olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA