Amerikalı devrimci bir lider olan John Hancock,  Amerika Bağımsızlık Bildirgesi'nin ilk imzacılarından biridir. Ayrıca Amerika'nın ilk devlet valisi olan Massachusetts Valisi olarak da görev yapmıştır. 23 Ocak 1737'de doğan Hancock, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda önemli bir rol üstlenerek ismini tarihe geçirmeyi başarmıştır.

Franz Babinger Kimdir? Franz Babinger Kimdir?

Hancock, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'ni yazan komitede bulunduğu ve 1776'da bu bildirgeyi imzalayan ilk kişilerden birisi olduğu için tarihi bir figür olmuştur.

Ayrıca, imzası büyük harflerle yazılarak "John Hancock" terimi Amerikan İngilizcesinde bir işi büyük bir cesaretle ve görünür bir şekilde yapmak anlamında kullanılmaya başlanmıştır.

Hancock, Amerika'nın bağamsızlık mücadelesini kazanmasının ardından sonra Massachusetts Valisi olarak görevini yürütmüştür. Hancock, Bu görevi 1780-1785 ve 1787-1793 yılları arasında yapmıştır.

Muhabir: Necmettin Kurucu