Laktoz intoleransı, bireyin laktozu etkili bir şekilde sindiremediği bir durumu ifade eder. Laktoz süt ve süt ürünlerinde doğal olarak oluşan bir şekerdir. Sindirim sürecinde, laktozu parçalayabilmek için vücut, bağırsaklarda bulunan laktaz adlı bir enzime ihtiyaç duyar.

Laktoz İntoleransının Temel Nedenleri

Laktoz intoleransının temel nedeni, bireyin ince bağırsağında yeterince laktaz enzimi üretememesidir. Bu duruma yol açan faktörler arasında ince bağırsak yaralanması, sindirim hastalıkları, enfeksiyon ve genetik etmenler yer almaktadır.

Prematüre bebeklerde laktoz intoleransı riski daha yüksektir, ancak genellikle zaman içinde düzelme eğilimindedir. Ayrıca, ailede laktoz intoleransı öyküsü de bu durumun risk faktörleri arasında sayılabilir.

Laktoz İntoleransının Belirtileri ve Etkileri

Belirtiler arasında şişkinlik, gaz, ishal ve karın ağrısı bulunmaktadır. Semptomların şiddeti, bireyin tükettiği süt ürünü miktarına ve laktoz toleransına bağlı olarak değişebilir. Belirtiler genellikle süt ürünleri tüketildikten sonra 30 dakika ila 2 saat içinde ortaya çıkar.

Laktoz intoleransı olan bir kişi süt ürünleri tükettiğinde, sindirilmemiş laktoz bağırsakta su çeker ve ishale neden olabilir. Ayrıca, laktaz enzimi eksikliği, bağırsak bakterileri tarafından saldırıya uğrayan sindirilmemiş laktozun kötü yan ürünler üretmesine yol açabilir.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni Amacı Dışında Kullanmak Suçtur 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Amacı Dışında Kullanmak Suçtur

Laktoz İntoleransı Yönetimi ve Toplumsal Algısı

Laktoz intoleransı genellikle süt ürünlerinden kaçınarak kontrol altına alınabilir. Diyet düzenlemeleri ve alternatif ürünlerle bireyler, semptomları en aza indirebilirler.

Laktoz intoleransı genellikle süt ürünlerini diyetten çıkararak önlenen bir durum olarak görülmekte ve toplumda yaygın bir şekilde bilinmektedir. Bu durumun genellikle zararsız bir rahatsızlık olarak algılanması, bireylerin diyet alışkanlıklarını değiştirmelerine neden olabilir.

Kaynak: Sibel Bay