Lojistik, müşteri istekleri karşılanmak üzere, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, destekleyici hizmetlerin, bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde, her iki yöne doğru hareketinin ve depolanmasının planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir.

Lojistik yönetimi; tedarik zinciri yönetiminin bir parçası olup müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, çıkış noktası ile tüketim noktası arasında malların, hizmetlerin ve ilgili bilgilerin etkili ve verimli bir şekilde ileri-geri akışının ve depolanmasının planlanması, uygulanması ve denetlenmesidir.

Teknolojik Gelişmeler ve Lojistikteki Yansımaları

Günümüzde sıkça kullanılan WMS (depo yönetim sistemleri), TMS (taşıma yönetim sistemleri) ve bilgi teknoloji sistemleri lojistik süreçlerini yönetmek ve kontrol etmek için bilgisayarların kullanımının öne çıktığı bir dönemi temsil eder. İnternet kullanımı, akıllı ürünler ve akıllı servislerin yaygınlaşması, lojistikte otomatik depolar ve sıralama sistemlerinin giderek daha fazla benimsenmesine yol açmıştır.

Lojistik, günümüzde küresel iş dünyasındaki çeşitliliğin artmasıyla daha uzun hatların etkin ve etkili bir şekilde yönetilmesi gereken zorlu bir alan olarak görülmektedir. Gelecekte, lojistikte daha fazla dijitalleşme, akıllı teknolojilerin yaygınlaşması ve sürdürülebilirlik odaklı çözümler gibi trendlere odaklanmak gerekecek.

Lojistiğin Evrimi ve Rolü

Lojistik, işletme fonksiyonlarını destekleyen bir rol oynamaktan, rekabet avantajı sağlayan kritik bir faktör haline gelmiştir. Faaliyet alanı sadece ulaşım ve depolama ile sınırlı değil, aynı zamanda satın alma, dağıtım, stok yönetimi, sipariş yönetimi ve işleme gibi bir dizi kritik faaliyeti içermektedir.

Bilgi Tabanlı Lojistik Hizmetleri ve Teknolojik Değişim

Teknolojik değişim, lojistik hizmetlerin ve sistemlerin entegrasyonunu destekleyerek, gerçek zamanlı yönetimi ve optimizasyonu mümkün kılmaktadır. Robotik, yapay zeka, nesnelerin interneti, otomasyon ve blok zinciri, liman lojistiğindeki yıkıcı teknolojiler arasında öne çıkmaktadır. Bu unsurlar, diğer teknolojik araçlarla bir arada bulunur ve birbirleriyle etkileşim içindedir.

Dördüncü Sanayi Devrimi ve Lojistiğin Geleceği

Üretim süreçlerinin esnekliği ve talebe otomatik olarak uyum sağlama yeteneği, dördüncü sanayi devriminin özünü oluşturmaktadır. Gelecekte lojistik süreçlerin tasarımı, yeni nesil üretim teknolojilerinin etkin kullanımı ve hızlı prototipleme teknolojilerinin gelişimi ile şekillenecektir.

3 Boyutlu Yazıcıların Lojistik ve Tedarik Zinciri Faaliyetlerine Etkisi

Lojistik, doğru malzemenin doğru zamanda, doğru yerde ve doğru durumda tüketiciye ulaşmasını hedefler. Bu bağlamda, 3 boyutlu yazıcılar lojistik ve tedarik zinciri faaliyetlerine önemli kazanımlar getirecektir. Mobil üretim ekipmanlarıyla üretim, son kilometre lojistiği üzerinde olumlu etkiler yaratacak ve yedek parça üretimini ihtiyaç anında gerçekleştirerek depolama maliyetlerini azaltacaktır.

Güneydoğu'nun Hububat İhracatı Yükseldi Güneydoğu'nun Hububat İhracatı Yükseldi

Artırılmış Gerçeklik ve Lojistik Faaliyetleri

Artırılmış gerçeklik temelli sistemler, üç boyutlu grafik araçlarında oluşturulan modellerin içe aktarılmasını, sahnelerin oluşturulmasını, senaryoların oluşturulmasını ve çalıştırılmasını sağlayarak lojistik sektörüne yeni bir perspektif kazandırmaktadır. Bu teknoloji, lojistik planlama, depolama operasyonları, taşımacılık optimizasyonu ve son kilometre teslimat gibi alanlarda kullanılarak çalışanların karar alma süreçlerine destek olmakta, çalışma koşullarını iyileştirmekte ve gerçek zamanlı bilgi alınmasını sağlamaktadır.

Otonom (Özerk) Robotların Lojistikteki Rolü

Otonom robotlar, insan müdahalesine gerek duymadan programlanabilir aygıtlar olarak lojistik sektöründe önemli bir etki yaratmaktadır. Yüksek esneklik ve bilişsel güce sahip otonom robotlar, giderek karmaşıklaşan çalışma alanlarında faaliyetleri daha verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Bu robotlar, taşımacılık, depolama, etiketleme, paketleme ve elleçleme gibi temel lojistik faaliyetlerinde insanlara kıyasla daha hızlı, tutarlı ve verimli bir performans sergileyerek sektöre önemli bir katkıda bulunmaktadır.

Bu teknolojik gelişmeler, lojistik sektöründe verimliliği artırmanın yanı sıra, çalışanların güvenliğini ve koşullarını iyileştirmekte ve müşterilere daha hızlı ve etkili hizmet sunma kapasitesini artırmaktadır. Artırılmış gerçeklik ve otonom robotlar, lojistik sektörünü daha rekabetçi ve yenilikçi hale getirerek gelecekteki başarı için önemli bir role sahip olacaktır.

Kaynak: Necmettin Kurucu