Mitigasyon, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir kavramdır ve sera gazı emisyonlarını azaltmak veya absorbe etmek için alınan tedbirleri ifade emmek maksadıyla kullanılır. Söz konusu önlemler, küresel ısınmanın etkilerini azaltmayı ve muhtemel zararları önlemeyi amaçlar.

Mitigasyonun ana hedeflerinden biri sera gazı emisyonlarını azaltmaktır. Bu süreç; endüstriyel faaliyetler, enerji üretimi, taşımacılık ve tarım gibi sektörlerde sera gazı salınımlarını azaltmak için çeşitli politikaların ve teknolojilerin uygulanmasını içerir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, enerji verimliliğinin artırılması ve fosil yakıtların kullanımının düşürülmesi bu tedbirlerden bazılarıdır.

Ormanlar, karbon emisyonlarının azaltılmasında önemli bir rol oynar. Bu nedenle, ormansızlaşmayı önlemek ve ağaçlandırma projeleri yoluyla orman alanlarını artırmak, iklim değişikliğiyle mücadelede etkili bir mitigasyon stratejisidir.

Karbonsuzlaştırma faaliyetleri arasında karbon yakalama ve depolama (CCS), biyoyakıtların kullanımı ve karbon emisyonlarını azaltmak için endüstriyel süreçlerin tekrar düzenlenmesi gibi çeşitli yöntemler bulunur.

Borsada İşlem Hacmi Nedir? Yüksekliği ve Düşüklüğü Borsada İşlem Hacmi Nedir? Yüksekliği ve Düşüklüğü

İklim dostu tarım uygulamaları, toprak yönetimi, gübre kullanımı, su idaresi ve hayvan yetiştiriciliği gibi alanlarda yapılan değişikliklerle bu emisyonları azaltabilir. Organik tarım, sürdürülebilir tarım teknikleri iklim değişikliğine karşı verilen mücadelede tarımın rolünü güçlendirebilir.

Tüm bu çalışmaları kapsayan mitigasyon, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynar ve sadece mevcut ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir gezegenin korunması için değil, bunun yanı sıra  ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğin sağlanması için de hayati bir öneme sahiptir.

Muhabir: Utku Kabakcı