İklim değişikliği, günümüzün en büyük küresel tehditlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bu tehdidin getirdiği zararlar dünya genelinde eşit şekilde dağılmıyor. İklim adaleti, bu eşitsizliklere dikkat çekmek maksadıyla bulunan yeni bir kavram ve slogan olarak dikkat çekiyor.

İklim değişikliğinin etkileri, genellikle en çok emisyon üreten ve endüstrileşmiş ülkelerin dışında kalan, ülkeler ve düşük gelirli topluluklar üzerinde daha belirgin bir şekilde hissediliyor. İklim adaleti, bu eşitsizlikleri gidermeyi ve daha adil bir gelecek için mücadele etmeyi hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cemil Meriç Paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cemil Meriç Paylaşımı

Sanayileşerek belirli bir ekonomik refaha ulaşan ülkeler, tüketim alışkanlıkları ve endüstriyel faaliyetleri sebebiyle atmosfere daha fazla sera gazı salımı yaparlar. Fakat bu emisyonların neticeleri çoğunlukla sanayileşmemiş ülkelerde yaşayan insanlar tarafından daha fazla hissedilir.

İklim adaleti, bu tür eşitsizlikler karşısında farkındalık oluşturarak uluslararası kamuoyunu sorumluluk almaya ve iş birliğine davet eden bir yaklaşımın çıktısıdır.

İklim adaleti aynı zamanda, iklim değişikliğinin kökenlerinin de altını çizen bir kavramdır. Endüstriyel faaliyetler ve tüketim alışkanlıklarının neden olduğu sera gazı emisyonlarını azaltmak için küresel olarak adil bir dönüşüm gereklidir. Bu, yenilenebilir enerjiye geçiş, enerji verimliliğinin artırılması, ormansızlaşmanın durdurulması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi gibi çeşitli çabaları içerir.

İklim adaleti sadece çevresel sürdürülebilirlik için değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik adalet için de kritik bir öneme sahiptir. Dünya genelinde herkesin iklim değişikliğinin etkileriyle başa çıkmak için eşit fırsatlara sahip olması ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakma hakkına sahip olması için iklim adaletine olan ihtiyacı vurgulamak önemlidir. Bu, küresel bir sorunla mücadele etmenin yanı sıra, daha adil ve kapsayıcı bir çözüm üretmenin de anahtarıdır.

Muhabir: Utku Kabakcı