Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Haziran’da Arttı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Haziran’da Arttı

Ekonomi ve finans alanında önemli bir kavram olan konkordato, çoğu zaman adını duyduğumuz ancak tam olarak ne anlama geldiğini bilmediğimiz bir terimdir. Konkordato sürecini adım adım anlatarak daha iyi anlayabiliriz.

Konkordato Ne Demektir?

Konkordato, basitçe "borç düzenleme sanatı" olarak tanımlanabilir. Bu uygulama, borçlarını ödemekte zorlanan şirket veya kurumların bazı borçlarından kurtulmalarını sağlayarak finansal olarak toparlanmalarına olanak tanır. Konkordato sürecinde, alacaklılar ve borçlular arasında borçların yeniden yapılandırılması ve revize edilmesi söz konusudur.

Şartları

Tabii ki, konkordato sürecinin başlaması için belirli kriterlerin karşılanması gerekmektedir. Borçlu tarafından mahkeme aracılığıyla yapılan teklifin, alacaklıların en az yarısı tarafından kabul edilmesi bu sürecin temel şartlarından biridir. Ardından Ticaret Mahkemesi'nin onayı gereklidir. Tüm bu şartlar yerine getirilirse, konkordato süreci resmen başlamış olur.

Konkordatoyu Talep Edebilecek Kişiler

Konkordato uygulaması, genellikle borçlu olan tarafların talep ettiği bir yöntem olarak düşünülebilir, ancak alacaklıların da bu hakkı vardır. Borçlarını ödeyememe riski taşıyan her borçlu konkordato başvurusunda bulunabilir. Alacaklılar ise iflasın eşiğindeki bir borçlu hakkında talepte bulunabilirler. Önemli olan nokta, ekonomik olarak zor durumda olan ve iyi niyetli borçluların korunmasıdır.

Konkordato Müessesesi

Dört ayrı bölümden meydana gelir. Sırasıyla; adi konkordato, iflastan sonra konkordato, mal varlığının terki suretiyle konkordato, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması.

Talebin İncelenmesi

Konkordato başvurusunun sonucunda bir dizi aşama izlenir: Mahkeme tarafından borçluya konkordato mühleti verilir, bu geçici veya kesin olabilir. Daha sonra alacaklılar toplantısı düzenlenir ve ardından mahkeme tarafından konkordatonun tasdik edilmesi süreci tamamlanır.

Konkordato Mühleti

Talep ile tasdik arasındaki süreçte, borçlunun mal varlığı korunur. Ayrıca, verilen mühletler süresince talepte bulunan borçlu aleyhine haciz yapılamaz ve önceden başlatılan haciz işlemleri durdurulur. Borçlu, konkordato denetimi altında işlerine devam eder ve bu süreçte projenin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı değerlendirilir.

Mahkemenin Tasdik Şartları

Uygulama, dört temel koşul sağlanabiliyorsa tasdik edilebilir. Birincisi, konkordato programı doğrultusunda teklif edilen miktarın, borçlunun olası iflası halinde alacaklıların eline geçebilecek miktardan fazla olması lazımdır. İkincisi, teklif edilen miktarın borçlunun öz kaynaklarıyla çelişmemesi gerekir. Alacaklılar arasında gerekli çoğunluğun sağlanmış olması ve sözleşilen borcun ödenebilmiş olması temek şartlardır.

Konkordatonun Feshedilmesi

Başta da belirttiğimiz üzere iyi niyetli ve dürüst borçluların korunması amaçlanır. Talepten tasdike kadar tüm bu süreçte borçlunun doğru davranmaması, uygulamanın feshine yol açar. Bu gibi durumlarda alacaklılar, tasdik edilen heyete gidip konkordatonun feshedilmesini isteyebilirler.

Muhabir: Handan Işıksal