Mahmut ÇOLAK'ın 2 Şubat 2024 tarihli yazısı: SGK, Prim Borçlularını Gazetelerde Duyuracak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü yayımladığı 5 Ocak 2024 tarihli Genel Yazısında, prim borçlularının 2024 yılı ilanen tebliğ tutarlarını açıkladı.

6183 sayılı Kanun çerçevesinde;

1) Tebliğe konu borç tutarının (borç aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı) 17.000 TL'den az olması halinde, gazete yoluyla ilanen tebliğ yapılmayacak, ilan yazısı (tebliğ evrakı) sosyal güvenlik il müdürlüğünün/merkezinin ilan asmaya mahsus mahalline (ilan tahtası) asılarak ilanen tebliğ yapılmaktadır.

2) Tebliğe konu borç tutarının (borç aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı) 17.000 TL (dâhil) ile 1.700.000 TL arasında olması halinde, ilan sosyal güvenlik il müdürlüğünün/merkezinin bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan bir veya daha fazla gazetede ve bir internet haber sitesinde yayımlanır.

3) Tebliğe konu borç tutarının (borç aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı) 1.700.000 TL ve üzerinde olması durumunda ise mahalli gazetelerin yanı sıra Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerden birinde ve bir internet haber sitesinde ayrıca yayımlanır.

2-3 Ortak) İlan yolu ile yapılan tebliğin konusunun 17.000 TL'den fazla olduğu durumda ilan ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesinde de duyurulabilecektir.

Prim borçlarının kamuoyuna bu şekilde ilan edilmesi ile primlerini düzenli ödeyen işverenlerimizin karşı karşıya kaldıkları haksız rekabetin önüne geçilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getiren işverenlerimizin tabiri caizse üzerinde cebri takip işlemlerinin yanı sıra kamuoyu baskısı yaparak alacakların tahsili düşünülmektedir. Bu uygulama ile kamuoyu, işyeri çalışanları, kredi veren bankalar, ihale makamları, iş ortaklığı düşünenler Sosyal Güvenlik Kurumu’na önemli miktarda borcu olduğunu gördükleri bu işverenlerimizle ilişkilerinde önemli bir rol oynayacaktır.

Sonuç olarak, hele hele bugünkü ekonomik şartlar dikkate alındığında tüm prim borcu olan işverenlerimize öncelikle ödeme kolaylıkları diler ve bu şekilde ilan edilmemelerini, gerekli yasal ve idari değişikliklerinin işverenlerimizin lehine yapılmasını temenni ederim.

Sevgi ve saygılarımla.

Sosyal güvenlikle hoşça kalınız.