Turner sendromu, kadın sağlığını etkileyen önemli bir genetik hastalıktır. Bu sendrom, X kromozomlarından birinin eksik veya kısmi eksik olmasıyla karakterize edilir. Temelde kadınlarda görülen Turner sendromu, doğum öncesi dönemden başlayarak yaşamın farklı evrelerinde belirginleşen çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir. 

Turner Sendromu Nedir? 

Turner sendromu (TS), kadınları etkileyen genetik bir hastalıktır ve X kromozomlarının (cinsiyet kromozomu) eksik ya da kısmi eksik olmasıyla karakterizedir. Normal bir kadında iki X kromozomu bulunurken, Turner sendromlu kadınlarda sadece bir X kromozomu vardır. Doğum öncesi, bebeklik ve erken çocukluk dönemlerinde teşhis edilebilir; ancak bazı durumlarda hafif semptomlar nedeniyle ergenlik veya yetişkinlik dönemine kadar fark edilmeyebilir. 

Kahvaltıda Portakal Suyu İçmek Sağlıklı Mı? Kahvaltıda Portakal Suyu İçmek Sağlıklı Mı?

Turner sendromu olan bireylerin çoğu hormon tedavisi alarak ergenlik dönemine girer ve hamilelik için tedaviye ihtiyaç duyar. Bazılarında ise genç yetişkinlik döneminde normal yumurtalık fonksiyonları korunabilir. Fiziksel olarak, Turner sendromlu bireylerin en belirgin özelliği kısa boylarıdır. 

Belirtileri Nelerdir? 

Turner sendromunun belirtileri çeşitlilik gösterir ve zamanla ortaya çıkabilir. Doğum öncesinde, ultrason veya genetik testlerle tanı konulabilirken bazı durumlarda bebeklik veya çocukluk dönemlerinde belirtiler fark edilebilir. Ana belirtiler arasında kısa boy, boyun arkasında büyük sıvı birikintisi, düşük kulaklar, geniş aralıklı meme uçları ve kalp anormallikleri bulunmaktadır. 

Ergenlik dönemine kadar tanı konmayan bazı Turner sendromu vakaları da vardır. Bu durumda, belirtiler yavaşça kendini gösterebilir veya ergenlik döneminde beklenen cinsel gelişim ve değişimlerin olmaması gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. 

Turner sendromlu bireylerde en sık görülen belirtilerden biri kısa boydur. Bununla birlikte, diğer sağlık sorunları da ortaya çıkabilir. Kalp ve kan damarı sorunları, kemik sorunları, işitme ve görme kaybı, böbrek sorunları ve otoimmün sorunlar Turner sendromuyla ilişkilendirilen diğer sağlık sorunları arasındadır. 

Tedavi, semptomlara ve komplikasyonlara bağlı olarak değişir. Hormon tedavisi, büyüme hormonu tedavisi, kalp cerrahisi ve diğer cerrahi müdahaleler gibi yöntemler kullanılabilir. Ayrıca, düzenli doktor kontrolü ve multidisipliner bir yaklaşım önemlidir. 

Turner sendromuyla yaşayan bireyler, erken tanı ve uygun tedavi ile sağlıklı bir yaşam sürdürebilirler. Ancak, her vakanın benzersiz olduğunu ve tedavinin kişiselleştirilmesi gerektiğini unutmamak önemlidir. 

Muhabir: Ebrar Çelik