Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatı defterdarlıklar ile Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) taşra teşkilatı vergi dairesi başkanlıkları tek çatı altında toplandı.

Konuya ilişkin "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuda tasarruf düzenlemeleri kapsamında, defterdarlıkların ve vergi dairesi başkanlıklarının birleştirileceğine ilişkin açıkladığı adım uygulamaya alınmış oldu.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında sunulan hizmetler, Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı olarak kurulan defterdarlıklar bünyesinde yerine getirilecek.

Defterdarlıkların görev ve fonksiyonlarında meydana gelen azalış ve taşrada sunulan hizmetlerin ağırlıklı olarak vergi hizmetlerinden oluşması dikkate alınarak yeni defterdarlık Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı olarak kuruldu.

Defterdarlıklar Vergi Dairesi Başkanlıklarının Yetkisine Sahip Olacak

Defterdar, taşrada Bakanlığın en büyük memuru ve il ile bağlı ilçeler teşkilatının amiri sıfatını da haiz oldu.

Küresel Piyasalarda Yön Arayışı Küresel Piyasalarda Yön Arayışı

Defterdarlık Personel Müdürlüğü de kaldırıldı. Bu müdürlüğün görevleri, Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatının ilgili müdürlüğünce yerine getirilecek.

Yeni defterdarlıklar, vergi dairesi başkanlıklarının görev ve yetkilerini haiz olacak.

İstanbul'da bulunan ve vergi dairesi fonksiyonlarına sahip Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı kaldırıldı.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı mükellefleri, GİB tarafından belirlenecek vergi dairesine aktarılacak veya yeni vergi dairesi kurulacak.

Kaynak: AA