Begüm ÖNCÜ'nün 12 Ocak 2024 tarihli yazısı: İnsan Kaynakları Yönetiminde Yapay Zekâ Farkı

İnsan kaynakları yönetiminde yapay zekâ (YZ) kullanımıyla iş gücü potansiyelinin değer kazanması ön plana çıkıyor. Özellikle yeni çalışan seçimlerinde YZ teknolojisi ve insan kaynakları arasındaki entegrasyon, önümüzdeki dönemde daha da önem kazanacak bir düzen sunuyor. Teknolojinin boyut atlaması ve sektörel rekabetin hızlı bir şekilde arttığı bir sistemde insan kaynakları yöneticileri açısından oldukça kolaylık saglayan bir sistem. Aranan şartlara uygun çalışanın seçimi, aynı şekilde mevcut çalışanlar için sunulacak eğitim süreci ve takibi konusunda YZ’den faydalanmak mümkündür. Yapay zekâ kullanımı sayesinde kazanılan en etkin fayda süreçlerin devamlılığı ve takibi noktasında yüksek verimlilik ve kolaylıktır.

Çalışan ve iş süreci, çalışanların eğitim ve işe alım aşamaları, işletmeye bağlı oryantasyon bilgisinin aktarımı, mevcut çalışanın performans değerlemesi YZ’nin başlıca kullanım alanları arasındadır. Bu şekilde insan kaynakları yöneticilerinin işlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde yapmaları hedeflemektedir. Günümüzde birçok işletme özellikle insan kaynakları (İK) departmanlarında YZ sistemlerine yer vermekte. Elde edilen çıktılara göre zaman ve süreç takibi kalitesi açısından yüksek oranda verimlilik sağlandığı görülmektedir. Yapay zekâ, günümüzde insan kaynakları departmanı, finans departmanı, pazarlama ve üretim, arge departmanları gibi çeşitli departmanlarda da tercih edilmektedir. Yapay zekâ yüksek hızda hesaplama yapabilen, büyük miktardaki verileri gelişmiş algoritmalar kullanarak hızlıca çözümleyebilen bir yapıdır. Yapay zekânın güçlü analiz ve hızlı karar alma yeteneği sayesinde günlük işlerde daha doğru adımlar atılmasına yardımcı olmaktadır. Yapay zekânın insan kaynakları yönetimindeki rolünü detaylandırdığımızda ise işe alım, aday tarama ve görüşme süreci, ardından oryantasyon eğitimi ve yetenek yönetimi başlıklarını görmekteyiz. Bunun yanında işletmenin şirket politikalarının desteklenmesi ve insan kaynakları stratejisinin belirlenmesi gibi önemli kararların alınabilmesi için de en doğru veri analizi noktasında yine YZ teknolojisinden faydalanılmaktadır.

Yapay zekâ sayesinde kullanılan teknoloji, insan kaynağının daha verimli ve doğru aşamada sisteme dâhil edilmesi noktasında iş süreçlerinin hızlanması, işletmeler için dijitalleşmenin önemini bir kez daha ortaya çıkartıyor. İnsan kaynakları bölümü temel kapsamı nedeniyle insan odaklı çalışmak zorunda olan bir bölümdür. İK yöneticileri insan ve teknoloji odaklı çalışmayı işletmelerine entegre ederek verimliliğin artırılmasını sağlamaya çalışmaktadırlar. Yapay zekâ sistemi önümüzdeki dönemde birçok alanda olduğu gibi işletmelerdeki insan kaynakları departmanında yaygın olarak ön planda çıkması kaçınılmazdır.

Sonuç olarak YZ teknolojisinin kazandıracağı avantajları sıralamak gerekirse; öz geçmişleri taramak ve işin niteliklerine göre bir aday seçimi yapılmasını sağlamak, oryantasyon sürecinde çalışanı temel alan bir öğrenme ve bilgi aktarımı sürecinin oluşturulması, işe alım sürecinde adaylarla iletişim hâlinde kalınabilmesi için sohbet robotlarını kullanmak, işletmeden ayrılma riski olan çalışanların tespit edilebilmesi, performans yönetimi sürecinde doğru puanlamanın yapılabilmesi, mevcut çalışanların daha başarılı olacagı öngörülen departmanın ürün, satış, pazarlama, arge vb. tespit edilebildiği bir etkileşim alanı sayesinde çalışan ve işletmeler arasındaki uyumluluk ve sürdürülebilirlik sayesinde sektörde başarılı bir fark yaratım sağlanabilecektir.