Begüm ÖNCÜ'nün 17 Kasım 2023 tarihli yazısı: İşletmelerde Dijitalleşme Çağı

Dijitalleşme, kavram olarak bilgilerin herhangi bir bilgisayar tarafından okunabilecek şekilde dijital ortama aktarılması sürecidir. En basit hâliyle tüm doküman ve verilerin elektronik ortama aktarılarak tasnif edilmesi ve anlamlı bir sistem üzerinden kullanıcıya ulaştırılmasıdır.

Bu noktada kullanılan bazı dijital dönüşüm araçları olan bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi çeşitli elektronik cihazlar ve çeşitli dijital platformlar örnek enstrümanlardır. Sürdürülebilirlik en önemli konudur. İşletmenin işlerini akışına uygun olarak yürütebilmesi ve bu platformlar üzerinden koordinasyonunu sağlayabilmesi istenir.

Tüm veriler, işletmenin ihtiyaclarına göre hazırlanan çeşitli platformlar üzerinden kullandırılmaktadır. İşletmenin bulunduğu sektör ve çalışanların ihtiyacları doğrultusunda işletme yönetimi için gerekli tüm argümanlar, bu sistem üzerinden erişilebilir hâle getirilir.

Dijitalleşme bir diğer yönüyle hem işletmelerin hem toplumun dijital dünyaya geçiş sürecidir ve internet, mobil cihazlar, yapay zekâ, bulut bilişim gibi teknolojilerin kullanımını içerir. Dijitalleşme sayesinde veri, hizmetler ve ürünler dijital olarak işlenir, depolanır, paylaşılır. Bu yapı sayesinde iş akışlarının hızlanması, hizmet kalitesinin artması ve müşteri memnuniyetinin kazanılması hedeflenir.

İşletmelerde dijitalleşmenin bir diğer önemi ise pazarın yakından takip edilebilmesi, mevcut müşterilerin ve rakiplerin davranış modellerinin analiz edilebilmesi, doğru sürecin tespit edilebilmesi konusunda en önemli yardımcı unsurdur.

Dijitalleşme, iş süreçlerini hızlandırır ve etkinleştirir, müşteriye ulaşımı kolaylaştırır. Hızlı aksiyon alınabilmesi, elde edilen verilerin hızla işlenebilmesi sayesinde de işletmeye stratejik açıdan esneklik kazandırır.

Dijitalleşmenin getirilerinden biri de işletmelerin inovatif fikir ve ürünler geliştirmesine imkân sağlamasıdır. Çeşitli sosyal medya araçları ile internet siteleri üzerinden müşterilerin ilgi alanları, beklentileri, eğilimleri analiz edilebilmektedir. Bu sayede işletme için en doğru ve başarılı yönetim stratejilerinden pazardaki yerini belirlemeye, hedef kitlesine uygun pazarlama stratejilerini kurmasına hatta hedef müşterilerinin beklentilerini anlık olarak gözlemleme olanağını elde etmiş olurlar. Sonuc olarak işletmenin gelişimi için dijitalleşme artık bir vazgeçilmezdir.

Bundan sonraki süreçte ise işletmenin hem iç pazarda hem de küresel pazarda güç kazanması, tanınması daha kolay ve kısa sürede sağlanabilmektedir. Küresel pazara yönelmek isteyen, ticari gelişimini önemseyen tüm işletmeler, dijital çağın tüm araçlarını aktif olarak kullanmak zorundadır.

Dijital ortamdan elde edilen veriler, işletmelerin kendini güncel tutmasında, değişen pazar dinamiklerine karşı daha güçlü bir yapı kurmasında öncülük eder.

Günümüz işletmelerinde bazı dijitalleşme yöntemleri, teknolojideki yeniliklerinin kullanılmasına bağlı olarak ticari hayatta farklı bir boyut kazanılmasına ve pazarda ön plana geçilmesine imkân sağlamış olur.

Dijital pazarlama, e-ticaret, mobil uygulamalar, bulut teknolojileri, dijital ödeme sistemleri, uzaktan çalışma araçları, yapay zekâ ve makine öğrenimi başlıca kullanılan dijitalleşme örnekleridir.

Günümüzde dijitalleşme, işletmelerin etkinliğini artırmak, maliyetlerini düşürmek, müşteri memnuniyetini artırmak ve yeni müşteri kitlesi kazanabilmek adına iş süreçlerini iyileştirebilmelerini sağlayan en önemli kavram hâline gelmiştir.