Utku KABAKCI'nın 10 Kasım 2023 tarihli yazısı: Kavga

Kavga, insanla kader arasında değil artık, insanla kelime arasında.” - Cemil Meriç

Günümüzde insan, diğerleriyle değil de kelimelerle mücadele eder oldu artık. Bu nedenledir kelimelere hükmedebilme maharetine sahip olanların, kavgadan galip ayrılanlar olması. Kelimelere hükmedebilmek ise onlara istenilen anlamın yüklenmesiyle mümkündür.

Anlam inşa edilirken önemli olan diğerlerini de sürece dâhil edebilmektir. Başkalarını ikna edebilme kuvvetine sahip olmayan söz, karşılığını bulamayacağı için varlığını devam ettiremez. İkna süreci ise çoğu zaman sanılandan çok daha kompleks ve sürekliliği olması gereken bir çabaya karşılık gelir. İşte tam da bu sebeple işi anlam inşa etmek olan söz ustalarının önemi giderek arttı.

İkna edilmek istenenlere gönderilen mesaj ile anlamın kendisi zamanla iç içe geçerek özdeşleşti. Bu özdeşleşme hâli ise anlamla birlikte iletinin de yenilenmesini gerekli kıldı. Fakat dikkat edilmesi gereken husus, çok sık karşılaşılan mesajın anlamını yitirmeye başlayacağı gibi belirli aralıklarla tekrar edilmeyen iletinin de etkisini kaybedeceğidir. Burada makul bir dengenin kurulabilmesi mühimdir.

Kendi kavramlarını ortaya koyan ve bu kavramların içini edebiyat, tarih ve belgelerle doldurmayı başarabilenler, ikna etme mücadelesini kazanmaya daha yakındır. Başkalarının kavramları ile düşünen ve yaşayanlar ise bu savaştan daha en başında mağlup ayrılanlardır.    

Tüm bunlardan dolayı insanları ortak idealler etrafında birleştirmeyi hedefleyen liderler, devletler, kurum ve kuruluşlar, amaçlarını gerçekleştirmek için kendi kelimeleriyle özenle inşa ettikleri anlama diğerlerini de çekebilecek etki ve donanıma sahip olmalı, söz erbapları ile birlikte hareket etmelidir.