Sedat SADİOĞLU'nun 9 Kasım 2023 tarihli yazısı: Şiirlerle İslâmı Anlamak -3-

Gören Göz – 41/1: Bilemezsin

Aşkınlığa

Ne ses

Ne de harf giydiremezsin

Yüce Kat’ın yetkinliğine

Bir arınmışlık

Bir öz ile ulaşamazsın

Bakışın kuvvetli değilse

Ne aynayı

Ne de sureti göremezsin

Fazla düşünme derin

Vardan mı yok

Yoktan mı var bilemezsin (Sedat Sadioğlu)

“Yüce Allah(c.c.) Müslümanları, çokça okuyan, edindikleri bilgileri idrak eden ve başkalarına fayda sağlayan kullarından eylesin… Amin!”

Gören Göz – 41/2: Emanet

Emanet; bir ucundan tutar

Gerektiğinde varlığını sunar

-hanesine sevap yazılır!

Emanet; her türlü hastalanır

Ateşlenir, acılarla kıvranır

-hanesine kefaret yazılır!

Emanet; toprak altında kalır

Boğulur, ateş içerisinde kalır

-hanesine şehit yazılır!

Emanet; vatan için coşar

Ölür, dirilir tekrar koşar

-hanesine nübüvvet yazılır! (Sedat Sadioğlu)

(Not: kefaret; günâhın bağışlanması için Cenâb-ı Allah’ın koyduğu bedeldir. Nübüvvet ise; peygamberlik görevi/makamı anlamındadır.)

“Rabbim, bana ilim ve hikmet ver (-ki faydalı işler yapabileyim ve sevaplarım artsın) ve beni (bu güzel halimle, cennetlerine doğrudan yerleştirdiğin) salih kullar arasına kat.” ….Amin! (Şuara Suresi, 83.Ayet )

Gören Göz – 41/3: Gayri

Bana aşktan sorarlar

-derim ki, yaşım ermiş, olmuştur elli

-çünkü, yolum O’ndan geçer gayri…

Bana meşkten sorarlar

-derim ki, nefsimi kapattım, tattım acıyı

-çünkü, yolum Hak’tan geçer gayri…

Bana dünyadan sorarlar

-derim ki, nimetleri geçicidir, sınavdır hepsi

-çünkü, yolum Sırat’tan geçer gayri…

Bana ahiretten sorarlar

-derim ki, tek ümidim Allah’ın şefaati

-çünkü, yolum öbür dünyadan geçer gayri… (Sedat Sadioğlu)

“Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman edin’ diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günâhlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al.” Senin her şeye gücün yeter… Amin!” (Âl-i İmran Suresi, 193.Ayet)

Gören Göz – 41/4: Kul

Bilirim, kulunu sever Allah 

Eza da verir, ceza da…

Sefa da verir, cefa da…

Bilirim, kulunu seçer Allah 

Karşılıksız veren nefesleri…

İlim yayan nefesleri…

Bilirim, kulunu duyar Allah 

Yapılan içten bir duayı…

Hastanın istediği şifayı…

Bilirim, kulunu över Allah 

Kâh ruhundan üflediği için…

Kâh melekten üstün olduğu için…

Bilirim, kulunu kollar Allah 

Kimini cehenneminden alır…

Kimini doğrudan cennetine koyar…

Kimini ise Arş-ı Âlâ’ya… (Sedat Sadioğlu)

Yüce Allah (c.c.), biz Müslümanları, İslam’ın güzelliklerini de gören  kullarından eylesin… Amin! 

Gören Göz – 41/5: İnsan Ne Olur?

-Meleklerden üstün olan,

-Yeryüzünün halifesi olan,

-Ruhunda esintiler olan,

-Her şeyden değerli olan,

                                        -ki o insan;

-Dünya için yanarsa, kor olur

-Kul için yanarsa, köz olur

-Hata için yanarsa, kör olur

-Nefsi için yanarsa, kül olur

-Sevap için yanarsa, kâr olur

                                             -ki o insan;

-Allah için yanarsa, kul olur… (Sedat Sadioğlu)

“Yüce Allah(c.c.) Müslümanları, çokça okuyan, edindikleri bilgileri uygulayan ve başkalarına (karşılıksız ve çok yönlü) fayda sağlayan kullarından eylesin…Amin!”

 (NOT: Kırkbirinci bölümün sonu…)