EYLEM ESEN ARABACI'nın 24 ocak 2024 tarihli yazısı: Karl Marx ve Sosyoloji

Karl Marx, 19. yüzyılın etkileyici düşünürlerinden biri olarak, toplumsal evrimi ekonomik determinizm çerçevesinde ele alır. Onun perspektifine göre, toplumlar beş aşamadan geçer: ilkel-komünal, köleci, feodal, kapitalist ve nihayet sosyalist/komünist toplum. Marx'a göre, tarihin sonu sosyalist/komünist toplumla gelir ve bu evrim sürecinde sömürü tamamen ortadan kalkar.

Marx'ın temel eseri olan "Kapital", sadece bir ekonomi kitabı olmanın ötesinde, aynı zamanda kapitalizmin sosyolojisi ve işleyiş biçimini anlatır. Marx, kapitalist sistemin temel dinamiklerini çözümleyerek, toplumun nasıl şekillendiğini ve sınıflar arasındaki çatışmaların nasıl ortaya çıktığını anlamaya çalışır.

Onun görüşlerine göre, siyasi iktidarın kaynağı, ekonomik alt yapıdır. Yani, toplumun temel ekonomik ilişkileri, politik yapıyı belirler. Marx, bu bağlamda siyasi iktidarın, ekonomik iktidarın yansıması olduğunu vurgular.

Marx'ın öngörüsü, tarihsel süreçte toplumların doğal bir evrim geçirerek sosyalist/komünist bir düzene ulaşacağı yönündedir. Bu evrimle birlikte, sömürü sona erecek ve insanlar arasındaki eşitsizlikler azalacaktır. Marx'ın düşünceleri, hala günümüzde tartışılan ve üzerine düşünülen birçok konuyu içermektedir, çünkü toplum ve ekonomi ilişkilerinin karmaşıklığına dair derinlemesine bir analiz sunmaktadır.