EYLEM ESEN ARABACI'nın 10 Ocak tarihli yazısı: "İnsanın Öğrenmesinde Toplumsal Etkileşim"

İnsanların toplumsallaşma sürecinde öğrendiğini iddia eden teoriye, toplumsal öğrenme teorisi denir. Toplumsal kontrolün en etkin aracı toplumsallaşmadır. Toplumsal kontrolün olmadığı bir toplum düşünülemez. Onun en etkili aracı, toplumsallaşmadır. Bu öğrenme teorisi, günümüzde eğitim ve psikoloji alanlarında önemli bir yere sahiptir. Bireyin öğrenme sürecinde çevresiyle etkileşimini vurgular. Özellikle sosyal bilimler alanında kullanılan bu teori, araştırmacılar ve eğitimciler için önemli bir yere sahiptir.

Bu toplumsal öğrenme teorisi Albert Bandura tarafından geliştirilmiştir. Bireyin çevresiyle etkileşime girdiği, gözlemleme, taklit etme ve deneyimle yoluyla öğrenme sürecini açıklayan toplumsal etkileşim, bireyin davranışlarının sadece bireysel öğrenme süreçleri değil, aynı zamanda çevresi ve sosyal etkileşimleri tarafından da şekillendiğini savunur. Bu teoriye göre öğrenme sadece bireysel değildir. Bu noktada rol model alınan bireylerin, çocukların ve gençlerin öğrenme sürecinde önemli bir etkisi vardır.

Örneğin, bir çocuğun ailesinde gördüğü davranışları taklit etme eğiliminde olması, toplumsal öğrenme teorisinin temel prensiplerinden biridir. Bu teori, öğrenmenin sosyal bir etkileşim süreci olduğunu savunurken, bireyin içsel zihinsel süreçlerini de göz ardı etmez. Bu süreçler de "kognitif süreçler" olarak adlandırılır. Kognitif süreçler, bireyin deneyimlerini anlama, değerlendirme ve bu deneyimlere göre davranışlarını düzenleme yeteneğini vurgular.

Yani öğrenme sadece bilgi alımıyla değil, aynı zamanda çevreyle etkileşim içinde olma, gözlemleme ve toplumsal normlara uyum sağlama süreçleriyle ilgilidir.

Eğitimde sıklıkla kullanılan bu teori ile birlikte, eğitimciler, öğrencilerin sadece bireysel olarak öğrenme stillerini geliştirmezler. Aynı zamanda, sosyal etkileşimleri ve çevresel faktörleri de göz önünde bulundurarak, öğrencilere dair öğrenme stratejileri geliştirebilirler.

Özetle bu teori, eğitimde ve psikolojide çeşitli uygulamalarla bireyin daha etkili bir şekilde öğrenmesine katkıda bulunabilir.