Mahmut ÇOLAK'ın 10 Kasım 2023 tarihli yazısı: 28-29-31 Çeken Aylarda Ücret Hesabı Ve Sgk Hizmet Bildirimi

Bu çalışmamızda; 28-29-31 çeken aylarda işyerinde uygulanan ücret sistemine göre ödenecek ücret ve SGK hizmet bildiriminin nasıl yapılacağı değerlendirilecektir.

İşverenler günlük ücret sistemini veya aylık ücret sistemini seçmekte serbesttirler. Her iki halde de ücretler çalışıldıktan sonra takip eden ayın başında veya işveren tarafından belirlenen tarihte ayda bir ödenmektedir.

Günlük ücret sisteminde, ayın çekme durumuna göre 28, 29 veya 31 gün üzerinden ücret ödenir ve SGK hizmet bildirimi 30 gün (ay içinde işe başlama ve işten ayrılma vb. haller hariç) ve prime esas kazancın alt sınırı (brüt asgari ücret) altında olmamak üzere yapılır.

Aylık ücret sisteminde, ayın çekme durumuna bakılmaksızın her ay 30 gün üzerinden ücret ödenir ve SGK hizmet bildirimi 30 gün (ay içinde işe başlama ve işten ayrılma vb. haller hariç) ve prime esas kazancın alt sınırı (brüt asgari ücret) altında olmamak üzere yapılır.

Ay içinde tam çalışılması kaydıyla her iki ücret sisteminde ortak olan her ay için bildirilecek prim gün sayısı 30 gün, prime esas kazanç ise en az alt sınır tutarında bildirilmesidir. SGK sistemi bu esas üzerine kurulmuş olup, alt sınırın altında ve 30 günün altında (eksik gün beyanı hariç) yapılan bildirimler sistem tarafından onaylanmamaktadır.

İşyerinde günlük ücret sistemini uygulayan bir işveren örneğin 2023 yılı Şubat ayında tam çalışan bir işçisinin ücretini ve SGK hizmet bildirimini nasıl yapmalıdır? Bu işçinin ücretinin asgari ücret olduğunu kabul edelim. 2023 yılı Şubat ayı 28 gün çekmekte olup, asgari ücretin günlük tutarı da brüt 447,15 TL’dir. Buna göre işvereni tarafından işçiye ödenmesi gereken aylık brüt ücret 28 x 447,15 = 12.520,20 TL, SGK hizmet bildirimi 30 x 447,15 = 13.414,50 TL olmalıdır.

Sonuç olarak; günlük ücret sistemini uygulayan işverenler ayın 28, 29, 31 çektiğine göre 28, 28, 31 gün üzerinden, aylık ücret sistemini uygulayan işverenler ayın 28,29, 31 çektiğine bakmaksızın 30 gün üzerinden (maktu) ücret öderler. Özellikle günlük ücret sistemi ile çalışan kesim arasından asgari ücretle çalışanlar açısından 28-29 günlük ücretler alt sınır altında (brüt asgari ücret tutarının altında) kalacağından dolayı SGK hizmet bildirimi bu tutar üzerinden yapılamayacağından ötürü işverenler zorunlu olarak alt sınır (brüt asgari ücret) üzerinden SGK hizmet bildirimi yaparlar. Aradaki farka (alt sınır-ödenen ücret) ait primler ise mevzuat gereği işverenler tarafından karşılanır. 31 çeken aylarda ise 31 günlük ücrete tekabül eden tutar aynen Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir.

İşverenlerimize bu arada bir öneride bulunmak isterim. Günlük ücret sistemi mi yoksa aylık ücret sistemi mi avantajlı derseniz bu işletmelere göre değişkenlik gösterecektir. Bu sistemin belirlenmesinde çalışanların davranışları da etkili olacaktır. Ne şekilde olursa olsun işverenlerimiz kendi bünyelerine en uygun ve en avantajlı bir ücret sistemini bir uzman eli ile tüm detaylar ortaya konularak oluşturmalıdır.

Sevgi ve saygılarımla.

Hoşça kalınız.