Begüm ÖNCÜ'nün 29 Aralık 2023 tarihli yazısı: İşletmeler için Bulut Bilişim

Günümüzde birçok farklı sektörde faaliyet gösteren firmaların tercih ettiği alt yapılardan biri de bulut bilişimdir. Web üzerinden bilişim kaynaklarına ve ürünlerine erişim sağlayan, iş uygulama yazılımları, bilişim hizmetleri, veri depolama ve ağ bağlantısı çözümleri dahil tüm sistemi saglayabilen bir altyapı ürünüdür. Tüm sistem entegre çalışarak verilerin güvenli bir şekilde depolanmasını sağlanır. Günümüzde özellikle yazılım ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar veritabanlarına, yazılımlara ve donanımlara yüksek bütçeler ayırmak yerine, bulut bilişimden faydalanmak suretiyle kiralama sistemini kullanmayı tercih ediyorlar. Bu sistemin bileşenlerine İnternet üzerinden ya da buluttan erişmek mümkün olmakta. Bu sayede şirketlerin yüksek bütçelerle oluşturabilecekleri alt yapı bileşenleri, sunucularla daha uygun bütçelerle kullanılabilir duruma gelmekte. Bulut bilişimin bileşenleri merkezi sunucular, veri tabanları ve bilgisayarları kapsamaktadır. Kullanıcılar, internet web tarayıcıları veya bulut bilişim uygulamaları aracılığıyla bulutta depolanan verilere kolaylıkla ve lokasyondan bağımsız bir şekilde erişim sağlayabilirler. Şirketlerin BT altyapısının kendi bünyesi dışında bulut bilişim sağlayıcı firmalar tarafından yönetilmesi aynı zamanda tüm verilerinin bir veri merkezinde depolandığı anlamına da gelmektedir. Bulut sağlayıcı firmaların başlangıç görevleri, müşterinin beklentileri doğrultusunda uygun mimarinin kurulması, müşteri şirketin BT altyapısının yönetilmesi, uygulama yazılımlarının birbirleriyle entegre çalıştırılması ve pazar taleplerine uygun olarak altyapıya yeni yetenekler ve işlevler geliştirmektir. Bulut bilişim, şirketlere BT maliyetlerinin düşürülmesi açısından avantaj sağlar. Aynı zamanda tüm BT faaliyetleri bulut saglayıcı firma tarafından desteklendiği için 7/24 destek ekiplerinden hizmet alabilmektedirler. Olası bir erişim ya da sistemsel sorunlar için yine destek alınabilmesi diğer önemli tercih nedenleri arasındadır. Bunun yanında kullanılan mevcut sistemin sunucu ve platform kapasitesinin yetersiz olması halinde, performans kapasitesinin artırılması için ek kaynak satın alınması yerine gerekli kaynağın bulut sağlayıcı firma tarafından kolaylıkla sisteme entegre edilmesi, maliyetlerin düşürülmesi için avantaj sağlayan bir konu. Ancak en önemli ve tüm şirketlerin hassasiyet gösterdiği bir konu varsa o da bilgi güvenliği konusudur. Bulut sağlayıcı firma tarafından depolanan tüm verilerin güvenliğinin sağlanması müşteri tarafında bulunan şirketin ilk önceliğidir. Bulut bilişim altyapısının temelinde bulunan merkezi sunucu, bulut bilişim ile bağlanan cihazlar arasında sorunsuz bağlantılar sağlayan bir yazılım türü olan ara yazılımlar kullanmaktadır. Bulut sağlayıcı firmalar, güvenlik protokollerine uygun olarak, veri kaybı riskini minimize etmek için mutlaka tüm verileri yedeklemekle sorumludurlar. İşletmeler, kendi BT altyapılarını, veri tabanlarını, uygulama platformlarını çalıştırmak için kendilerine ait merkezi bir sunucu sistemi satın alıp çalıştırmak yerine, bulut hizmet sağlayıcılarından uygulama platformları ve depolama dahil sunucu kaynağı kullanım hizmeti alabilmekteler. Burada tüm bileşenleriyle alt yapı kiralama yapılabilir ya da ihtiyaç duydukları kadar hizmet alabilmektedirler.

Bulut Bilişim Dağıtım Modelleri kendi içinde üç gruba ayrılır. Bunlar; Private Cloud, Public Cloud, Hybrid Cloud’dır. Şirketler ihtiyaçları dahilinde seçim yaparlar. Private Cloud, işletmelerin kendi temel bulut altyapılarını oluşturmasına ve sürdürmesine yardımcı olur. Public Cloud, müşteriler kullandıkları kadar CPU döngüleri, depolama veya bant genişliği için ödeme yaparlar. Hybrid Cloud ise bulut modelinin sagladıgı genel ve  ölçeklenebilir bir ortam oluşturulmasını talep ettikleri modeldir. 
Bulut Bilişim Hizmet Türleri de kendi içinde üçe ayrılmakta. IaaS (Hizmet Olarak Altyapı) bir işletmenin bilgi işlem hizmeti olarak kiralayabileceği tüm yapı ürünlerini kapsar. İşletim sistemleri, fiziksel veya sanal sunucuların yanı sıra IP tabanlı bağlantı yoluyla depolama için de bu mimari kullanılır. PaaS (Hizmet Olarak Platform) geliştirme ekipleri için isteğe bağlı bir çalışma alanı hazırlar. Bu sayede birden fazla geliştiricinin aynı proje üzerinde ortak çalışma yapabileceği ve yazılım uygulamalarını hızla geliştirebilecekleri, test edebilecekleri bir platform sağlar. SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) ise bir uygulamanın, kullanıma hazır ve internet üzerinden dağıtılan bir hizmet olarak teslim edilmesini kapsar. Bu hizmet için ise lisans sözleşmesi yoluyla erişim sağlanmakta.