Mehmet KÜÇÜKEKEN'in 12 Şubat 2024 tarihli yazısı: Modern Kölelik

Kölelik: Tarihin Karanlık Gölgesi

Kölelik, insanlık tarihinin en karanlık ve utanç verici sayfalarından biridir. Bir insanın başka bir insan üzerinde mutlak güce sahip olması ve onu mülk olarak görmesi, insan onuruna ve özgürlüğüne yapılan bir saldırıdır.

Kölelik: Tarihe Gömdüğümüz Bir Utanç mı, Yoksa Halen Varlığını Sürdüren Bir Gerçek mi?

Kölelik tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. İlk kölelerin savaş esirleri veya borcunu ödeyemeyen kişiler olduğu düşünülmektedir. Zamanla, kölelik farklı biçimlerde de ortaya çıkmıştır. Afrika'dan Amerika'ya zorla taşınan köleler, insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden biridir.

Kölelik, sadece geçmişte kalan bir olgu değildir. Günümüzde de milyonlarca insan kölelik benzeri koşullarda yaşamaktadır. Zorla çalıştırılan çocuklar, insan ticareti mağdurları ve borç köleliği gibi modern kölelik biçimleri hala varlığını sürdürmektedir.

Kölelik, sadece insan hakları ihlali değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınmaya da engeldir. Kölelerin özgürlüklerini ve insan haklarını korumak, tüm insanlığın sorumluluğudur.

Türkiye'de durum

Türkiye, köleliği yasal olarak 1848 yılında kaldırmıştır. Ancak, modern kölelik biçimleri Türkiye'de de mevcuttur. Zorla çalıştırma, insan ticareti ve çocuk işçiliği gibi sorunlar hala mücadele edilmesi gereken konulardır.

Kölelikle mücadele

Kölelikle mücadele için birçok uluslararası ve ulusal kuruluş çalışmalarını sürdürmektedir. Birleşmiş Milletler Kölelik Kararnamesi ve Köle Ticareti ve Köleliğin En Ağır Biçimlerinin Bastırılması için Ek Protokol gibi uluslararası belgeler, köleliğin yasaklanması ve kölelerin korunması için önemli araçlardır.

Sivil toplum kuruluşları da kölelikle mücadelede önemli rol oynamaktadır. Kölelerin özgürlüklerine kavuşmaları için eğitim, sağlık ve hukuki destek gibi konularda çalışmalar yapmaktadır.

Bireysel farkındalık

Kölelikle mücadelede bireysel farkındalık da çok önemlidir. Modern kölelik biçimlerini tanımak ve bu konuda duyarlı olmak, kölelikle mücadelede önemli bir adımdır.

Kölelik, insanlık onuruna ve özgürlüğüne yapılan bir saldırıdır. Bu karanlık gölgeyi ortadan kaldırmak için hepimize görev düşmektedir.

Kölelikle Mücadele İçin Yapılabilecekler:

·        Modern kölelik biçimleri hakkında bilgi edinmek,

·        Kölelikle mücadele eden sivil toplum kuruluşlarını desteklemek,

·        Kölelik karşıtı kampanyalara katılmak,

·        Kölelik ve insan ticareti mağdurlarına yardım etmek,

·        Kölelikle ilgili ürünleri satın almamak,

·        Kölelik ve insan hakları ihlalleri hakkında yetkililere bilgi vermek.

Kölelik gerçekten sona ermiş midir?

Yoksa farklı biçimlerde varlığını sürdürmekte midir?

Günümüzde kölelik, klasik kölelik biçiminden farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Zorla çalıştırma, insan ticareti, çocuk işçiliği, fuhuş ve organ ticareti gibi birçok modern kölelik türü hala varlığını sürdürmektedir.

* Paranın kölesi olanlar,

* Şeytanın kölesi olanlar,

* Makamın kölesi olanlar,

* Şöhretin kölesi olanlar,

* Dünyanın kölesi olanlar.

Şahsi çıkarı, menfaati, beklentisi, kazancı için bilerek ya da bilmeyerek köleleşmiş bedenler ve zihinler. Medya, sosyal medya ve diğer algı yöntemleri kullanılarak köleleştirilmiş toplumlar. Düşünemeyen, sorgulamayan vicdanı köreltilmiş, duyguları törpülenmiş, akli melekeleri zihin kodlama yöntemi ile blokelenmiş bir birey olarak; karbon ayak izi, nakitsiz toplum, dinler arası diyalog, bio chipp, mülksüzleştirme, aşı, yapay iklim koşulları ve suni beslenme perspektifinde kurgulanan Yeni Dünya Düzeni.

Kredin kadar özgürsün!

Sistemde kalmak için itaat emelisin!

Sahte cennette sahte bir yaşam!

Verilen kadar özgür ol ve kurallara uy!

Geleceği tasarlayanlar, size tam anlamıyla modern bir köleliliği vaad etmiyor mu?

Ayrıca, sosyal medya aleminin, dijital oyunların, fanatik olarak tuttuğumuz takımların, siyasi partilerin, kendimize idol olarak belirlediğimiz sanatçıların dünyasında kaybolup giderek bir nebzede olsa kendimizi köle yerine koymuyor muyuz?

Aşkından deli divane olup da maşukunun peşinde köle gibi olanlar yok mudur az da olsa tarihte olan?

Hayvanat bahçelerindeki hayvanlar da doğal ortamlarından alınarak köleleştirilmiyor mu sizce de? Peki, sirkteki hayvanlar için ne demeli?

Bazı insanlar köleliliği kendi tercih etse de hayvanların bunda dahli ne?

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 2022 yılı raporuna göre:

·        Dünyada tahmini 50 milyon insan modern kölelik koşullarında yaşamaktadır.

·        Bu insanların 28 milyonu zorla çalıştırılmakta, 22 milyonu ise zorla evlendirilmektedir.

·        Modern kölelikten en çok etkilenenler ise kadınlar ve çocuklardır.

Kölelik, insanlığın utanç verici bir geçmişidir. Bu utanç verici geçmişi geride bırakmak ve herkesin özgür ve eşit yaşadığı bir dünya inşa etmek için hepimize görev düşmektedir. Geleceği tasarlamada iyi insanlar olarak yerimizi almadığımız taktirde insanlığın baş düşmanı ve köleleri; bizleri de saptırarak, kendine köle yapmak için daha da etkili olacaktır.

İnsanların Baş düşmanı mı?

Kim mi?

Kimler biliyor?

O, insandan önce de vardı